projekt på Århus Havn juni07

Arkitekturtekst til havne-projekt for Aarhus Arkitekterne.