Udstilling penthouse CFMøller marts07


Titel: 'Vi holder ind næste gang, jeg har glemt mine solbriller'. 9 indrammede tegninger + 1 stor tegning på folie direkte på væggen. På øverste 12.etage i Europahuset, Århus Havn, hos arkitektvirksomheden CFMøller. Udstillingsperiode: marts-april 07

Klik her for 9 tegninger