International konkurrence om arkitekturtegning - perpetri udstiller på Kongens Nytorv august 08


Under overskriften 'Passage' udskrev Henning Larsens Fond i marts 2008 en storstilet og poetisk international konkurrence om arkitekturtegning. 156 arkitekter og kunstnere har indsendt i alt 444 tegninger.

perpetris bidrag - en serie på 28 tegninger - har opnået den udmærkelse at være blandt 25 udvalgte bidrag, som udstilles i Harsdorffs Hus på Kongens Nytorv, København fra den 21.august til den 14.september. Man kan også se de udvalgte bidrag + alle øvrige på fondens hjemmeside.

I min projektbeskrivelse til de 28 tegninger skrev jeg bl.a. sådan noget her: "Når jeg på himlen ovenover et arkitektonisk sceneri skriver ’meget stille aften’ etableres en passage mellem stedet og et sansende menneske. Når jeg under en siddende person i lufthavnsterminal skriver ’hvad tænker han på’ etableres en passage mellem modernismens æstetik og mennesket i transit. Det er ikke så indviklet, men klangbundene og konnotationerne kan godt være svimlende."