A series of drawings (scenes) and layout for the Plan strategy of Aarhus Municipality, November 2015


11 tegnede scener i kombination med røde streger og stiplinger. Udviklet i et dynamisk samarbejde med Aarhus Kommune, Ledelsessekretariatet, Teknik og Miljø.

perpetri har tegnet og stiplet rundt om i hele det netop offentliggjorte forslag til Aarhus' Planstrategi 2015, som er Rådhusets vision om hvor Aarhus skal bevæge sig hen frem til 2050. Aarhus' svar på kommunal, lokal Science Fiction! Nu er det ude i digitalt og trykt format og alle mulige (borgere, foreninger, interesseorganisationer etc.) kan komme med forslag, kommentarer og ændringer til hvad der står i teksten. Hvad tegningerne og stiplingerne angår er det min forhåbning, at de - ved siden af alt det de skulle forholde sig til mens de blev tegnet og det de skal spille sammen med i helheden - også lever deres helt eget liv.

web aarhusplanstrategi2015.dk/
pdf aarhusplanstrategi2015.dk/
de elleve tegnede scener i sig selv