The Aarhus-series - experiments on night and day 3, January 2018

Vi har eksperimenteret med at transformere udvalgte scener fra de oprindelige 11 tegnede scener vi udviklede til Aarhus Kommune tilbage i 2015. Fælles for transformationerne er at vi undersøger hvad som sker, når dagen i scenerne og på det hvide papir bliver til aften og nat.

Her har vi transformeret scenen der under overskriften “Boliger til flere" grundlæggende forestiller sig de nye bomiljøer som ravruskende levende.